تحقيق قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست

مطالب دیگر:
📚تحقیق هوش هیجانی وخود آگاهی📚تحقیق حساسيت کانتراست با افزایش سن📚تحقیق پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک📚تحقیق سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان ( ERP )📚تحقیق اختلال بیش فعالی و نقص توجه📚تحقیق پنج عامل بزرگ شخصیت📚تحقیق سازه ی روش های مقابله ای📚تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی📚تحقیق تعارض کار ، خانواده📚تحیقیق تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآور📚تحقیق حمایت اجتماعی📚تحقیق افسردگی در زنان📚پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ📚تحقیق شخصیت مدیران و اثر بخشی انان📚تحقیق شادکامی📚تحقیق رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری📚تحقیق دلبستگی📚تحقیق رادیو، طنز و شوخ ‌طبعی در رسانه📚تحقیق تعريف و مفاهیم ازدواج📚تحقیق تعصب ، نظریه و ریشه های تعصب📚تحقیق تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )📚پرسشنامه فعاليت كاريابي📚پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت📚پرسشنامه سازگاری زن و شوهر📚تحقیق خانواده و روابط خانوادگی
تحقيق قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست |لینک خرید فایل|34010632|اِن دابلیو|nwe
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقيق قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مقدمه:
مي دانيم كه امروزه بحث محيط زيست و بحران هاي ناشي از آلودگي
آن مساله اي كه همه جهانيان را به فكر واداشته. چرا كه محيط زيست ارتباطي
تنگاتنگ با حيات و سلامت انسانها داشته و آلودگي آن زندگي همه جانداران را
تهديد خواهد كرد. امروز بسياري از انواع بيماريهاي جسمي و رواني مخصوصاً
در شهرهاي بزرگ ناشي از همين آلودگيها بوده و انسانها در معرض مرگ تدريجي
قرار گرفته اند.
براي حفظ و حمايت از محيط زيست اقدامات مختلفي صورت گرفته. مسائل مربوط به محيط زيست مانند همه مسائل اجتماعي ديگر داراي جنبه هاي حقوقي مي باشد.
در زمينه جنبه هاي حقوقي آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمايت از محيط زيست مي باشد.
هدف
از اين تحقيق بحث در مورد اين فرضيه است كه آيا حمايت كيفري از محيط زيست و
بكار گيري مجازاتهاي شديد عليه آلوده كنندگان محيط زيست بهترين راه حفاظت از محيط زيست است ؟
و پاسخ به اين سوال كه مجازاتهاي وضع شده در زمينه حفاظت محيط زيست از چه نوع است؟
به
منظور نيل به اين هدف مطالب را به 5 گفتارتقسيم خواهيم كرد . در گفتار اول
به راهها و ديدگاههاي مختلف در زمينه حمايت از محيط زيست مي پردازيم و
ديدگاه اسلام و قانون اساسي را بررسي مي كنيم.
در گفتار دوم به بررسي
ارتباط حقوق جزا و محيط زيست و در گفتار سوم انواع جرايم زيست محيطي را
بررسي مي كنيم. در گفتار چهارم مجازاتهاي زيست محيطي كه در قوانين ايران به
چشم مي خورد بررسي مي كنيم و در انتها تشريفات رسيدگي و اندكي به سازمان
حفاظت محيط زيست مي پردازيم.
از آنجا كه در اين زمينه بسيار كم كار شده
وحتي در دانشكده هاي حقوق و براي دانشجويان حقوق بحثي تازه و ناملموس است
سعي كردم با ارائه اين تحقيق و كار در اين زمينه اندكي اهميت اين موضوع را
ياد آوري و به لزوم كار در اين زمينه متذكر شوم.

گفتار اول
الف ـ تعريف محيط زيست
محيط زيست يعني چه و تعريفي از آن مي شود ارائه داد؟
بنظر
مي رسد ارائه يك تعريف جامع و مانع از محيط زيست تقريباً غيرممكن باشد.
چرا كه مفهوم محيط زيست و دامنه شمول آن بسيار گسترده است و تعريفي كه
بتواند بطور كامل در برگيرنده همه جنبه هاي آن باشد كاري مشكل است.
چيزي
كه به ذهن مي رسد اينست كه تمامي محيط پيرامون و اطراف ما و همه آنچه در
اطراف ما بطور مستقيم وغير مستقيم زندگي ما به آن وابسته است محيط زيست ما
را تشكيل مي دهند.
دكتر قوام در تعريف محيط زيست آورده اند محيط زيست
به تمامي محيطي اطلاق مي شود كه نسل انسان بطور مستقيم و غير مستقيم به آن
وابسته است و فعاليتهاي او در ارتباط با آن قرار دارد. 1
در تعريف ديگري
چنين آمده: محيط زيست عبارتست از محيطي كه فرآيند حيات را فراگرفته وباآن
برهم كنش دارد, محيط زيست از طبيعت, جوامع انساني و نيز فضاهايي كه با فكر
و به دست انسان ساخته شده اند تشكيل يافته است و كل فضاي زيستي كره زمين,
يعني زيستكره را فرامي گيرد 2
مي بينيم كه در تعاريف فوق محيط زيست را
محيطي مرتبط با حيات و زندگي انسان مي دانند و اين خود نشانه اهميت آنست.
چرا كه هر آنچه زندگي بشر را تحت تاثير قرار دهد از اهميت ويژه اي برخوردار
است. با توجه به اهميت اين مفهوم كشورها درصدد حمايت از آن برآمدند اما
هركشور به يكي بيا برخي از عناصر مشخص زيست محيطي توجه كرده است. به عبارتي
هر كشوري با توجه به محيط جغرافيايي, پيرامون و انساني خود جنبه هايي را
كه بيشتر باآن در تماس بوده مد نظر قرار داده. مثلاً به طور طبيعي كشوري كه
اطراف آن را بيشتر آب فراگرفته بيشتر ذر زمينه حمايت از آبها و مسائل
مربوط به صيد فعاليت مي كند يا كشوري كه در آن جنگلهاي فراوان وجود دارد
بيشتر به بحث شكار و جنگلها و مراتع پرداخته .