تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت اداره امور استخدامی عمومی📎پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازاریابی📎پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP )📎پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران📎پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی📎پاورپوینت با موضوع اداره امور استخدامی عمومی📎پاورپوینت با موضوع بازاریابی و مدیریت بازاریابی📎پاورپوینت با موضوع تصميم‌گيري در مديريت و فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP )📎پاورپوینت با موضوع قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران📎پاورپوینت با موضوع مالیه عمومی و بودجه دولتی📎پاورپوینت با موضوع نظریه های کلاسیک، نئوکلاسیک، سیستمی و اقتضائی در مدیریت دولتی📎پاورپوینت با موضوع آشنایی با متدولوژی فروش در هزاره سوم📎پاورپوینت با موضوع مدلهای خط مشی گذاری📎پاورپوینت با موضوع مديريت پرسنلي📎تحقیق درباره عوامل مؤثر بر قاچاق كالا📎تحقیق درباره كشت چاي در زمينهاي جلگه اي و يا دشت📎تحقیق درباره بوتها و ربوتها📎تحقیق درباره سيستم تشخيص نفوذ IDS 📎تحقیق درباره دو و ميداني📎تحقیق درباره شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسكي📎پاورپوینت با موضوع مدیریت تحول استراتژیک📎پاورپوینت با موضوع مدیریت تحول استراتژیک و مدیریت راهبردی📎پاورپوینت با موضوع اهمیت، زیرساخت ها و چالش های مدیریت دانش در دانشگاه📎پاورپوینت با موضوع مدیریت راهبردی (استراتژیک)📎پاورپوینت با موضوع مدیریت زمان
تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن |لینک خرید فایل|34010629|اِن دابلیو|nwe
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقيق غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

دانلود تحقيق با موضوع غائب مفقود الاثر، وضع حقوقي و قوانين مربوط به آن،
در قالب word و در 178 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تقسيم مطالب

باب نخست: كلياتتقسيم موضوع
فصل يكم - تعاريف
1) علل غيبت و حكم غايب
2) امور مالي غايب
3) غايب و بقاي زوجيت
4) غيبت و حكم دادگاه
5) تعريف غايب مفقود الاثر
و تفكيك آن از مفاهيم مشابه (‌غايب مجهول المكان ومفقود)
6) عناصر تحقق مفهوم حقوقي غيبت
فصل دوم - مصوبات مصرحه در مورد غايب مفقود الاثر
گفتار يكم - قانون مدني و امور حسبي
گفتار دوم - قوانين متفرقه
باب دوم: وضع حقوق مالي غايب
تقسيم موضوع
فصل يكم - وضع حقوقي غايب قبل از نصب امين
گفتار يكم - وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان و نصب امين
بنديكم - اداره فضولي اموال غايب
بنددوم - اداره اموال غايب به وسيله نماينده قراردادي
الف - دخالت وكيل
ب- اقدام وصي
بند سوم - اداره اموال غايب به وسيله نماينده قانوني
گفتار دوم - وضع حقوقي غائب پس از اطلاع مقام قضايي تا نصب امين
1- حدود مسئوليت و صلاحيت محلي دادستان
2- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غايب
3- وضع ايرانيان غايبي كه در خارج اموالي دارند
فصل دوم - مرحله تعيين امين
تقسيم فصل
گفتار يكم - هدف ،شرايط كلي و مفهوم امانت
1- هدف از نصب امين
2- موارد تعيين امين
3- معناي امانت
4- شرط ضمان
گفتار دوم - تقاضاي تعيين امين و مرجع صالح
1- متقاضي تعيين امين
2- طريق درخواست تعيين امين
3- وظايف دادگاه و نحوه انتخاب امين
4- نصب امين درخارج از ا يران
5- ضم امين و موارد آن
6- تعيين امين موقت
7- تعيين ناظر
8- تعدد امنا و نظار
9- قبول امين يا ناظر و دستور دادگاه
گفتار سوم - شرايط امين ، اولويت‌ها
الف - شرايط امين
ب- اولويت‌هاي نصب امين
گفتار چهارم - اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي امين
1- شروع وظايف و حدود اختيارات امين غائب
2- تنظيم صورت جامع از كليه اموال قبل از مداخله
3- نگهداري و اداره اموال
4- فروش اموال ضايع شدني
5- فروش اموال منقوله غير لازم
6- منع فروش و رهن اموال غير منقول
7- ترتيب پرداخت ديون و نفقه زوجه و اقارب
8- نمايندگي امين از طرف غایب در دعاوی
9- تقسيم سهم الارث غائب
10- دخالت در مهر و موم‌ تركه مورث غائب و رفع آن
11- درخواست تحرير تركه مورث غايب
12- پرداخت هزينه‌ها
13- صلح دعاوي
14- تحويل دادن اموال پس از زوال سمت
گفتار پنجم - حقوق و مسئوليت‌هاي امين
بند يكم - حقوق امين
الف - حق الزحمه امين و مرجع صالح در تعيين حق الزحمه
بند دوم - مسئوليت‌هاي امين
الف- مسئوليت مدني
ب- مسئوليت كيفري
گفتار ششم - عزل امين
1- موارد عزل امين
2- نحوه رسيدگي و مرجع صلاحيتدار در عزل امين
3- پايان دوره امانت و نظارت
فصل سوم - تصرف موقت ورثه در اموال غايب
تقسيم فصل
گفتار يكم - اركان ماهوي حق ورثه نسبت به اموال غايب
1- مفهوم ورثه
2- مفهوم تصرف موقت
گفتار دوم - شرايط تصرف موقت ورثه در اموال غايب
1- موارد اجراي اين مرحله
2- شرايط درخواست تصرف موقت اموال غايب از دادگاه
3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال
4- نحوه رسيدگي به درخواست تصرف موقت اموال
5- اختيارات و وظايف ورثه

باب سوم: حكم موقت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثهتقسيم موضوع
فصل يكم - اقسام موت و مبناي حكم موقت فرضي غايب
گفتار يكم - اقسام موت و حقيقت ماهوی آن
1- اقسام موت
2- موت حقيقي
3- موت حكمي
4- موت فرضي
گفتار دوم - ترديد در مرگ انسان و حكم آن
بند يكم - قاعده فقهي
بند دوم - حقوق موضوعه
الف - قانون مدني
ب- امارات قانوني
ج - بررسي امارات قانوني و قضايي
فصل دوم - صدور حكم و آثار آن
تقسيم فصل
گفتار يكم - مقدمات و شرايط صدور حكم موت فرضي
1- متقاضيان حكم
2- دادگاه صالح براي صدور حكم موت فرضي
3- شرايط شكلي درخواست
گفتار دوم - نحوه رسيدگي دادگاه
1- تكاليف دادگاه پيش از صدور حكم
2- حكم دادگاه و مندرجات آن
3- ابلاغ حكم و تجديد نظر در آن
گفتار سوم - سوابق فقهي
1- لمعه - شهيد اول
2- قواعد - علامه حلي
3- مختصر المنافع - محقق حلي
گفتار چهارم - آثار حكم موت فرضي
1- آثار حكم در امور مالي و غير مالي
فصل سوم - الغاي حكم موت فرضي و بازگشت غايب
گفتار يكم - آثار كشف زنده بودن غايب
- ابطال حكم موت فرضي
بند اول - تاثير بازگشت غايب در اموال
الف - وضع منافع و نمائات
ب- وضع اموال مصرفي و تلف شده
بند دوم - تاثير بازگشت غائب در عقد نكاح
الف - بازگشت زوج غايب
ب- بازگشت زوجه غايب

باب چهارم: وضعيت خانواده‌ غايبتقسيم موضوع
فصل يكم - تكليف زوجه غايب
گفتار يكم - ترك زندگي خانوادگي توسط زوج و مقايسه آن با مفهوم غيبت
گفتار دوم - درخواست زوجه مبني بر صدور حكم موت فرضي براي انحلال نكاح
1- متقاضي صدور حكم
2- عده زوجه غايب
3- بازگشت غايب پس از صدور حكم موت فرضي
گفتار سوم - درخواست طلاق از ناحيه زوجه و آثار آن
1- شرايط درخواست طلاق
2- عده زوجه غايب
3- نفقه زوجه در ايام عده
4- وضعيت توارث
گفتار چهارم - مطالعه تطبيقي در مورد غايب مفقود الاثر شدن زوج و وضعيت زوجه در بين اقليت‌هاي مذهبي و مقايسه آن با حقوق ايران
1- آيين يهود
2- ارتدوكس
3- دين زرتشت
4- ارامنه گريگوريان
نتيجه
كليد واژه
پيوست‌ها
پيوست يكم - نمونه‌هايي از رويه عملي محاكم
پيوست دوم - اهم مسائل پيرامون غايب مفقود الاثر
فهرست منابع و مآخذ