تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك

مطالب دیگر:
📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ازدواج و طلاق📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و استرس📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم فعال سازی رفتاریbas📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد سرشت و منش📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزند پروری📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تسهیم دانش📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت شغلی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال هویت جنسی📒پیشینه تحقیق و مبانی نظری دست برتری📒پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره رفتار شهروندی سازمانی📒بازگردانی قدرتمند اطلاعات تعمییر خرابی های هارد و مموری کارت با TestDisk📒پیشینه تحقیق و مبانی اعتیاد📒یشینه تحقیق و مبانی اضطراب اجتماعی📒پیشینه تحقیق و مبانی همبستگی خانواده📒پیشینه تحقیق و مبانی کمال گرایی📒پیشینه تحقیق و مبانی عملکرد تحصیلی📒دانلود برنامه شکم شش تکه (تمرین های ورزشی) اندروید📒لیست دروس رشته مدیریت صنعتی📒برنامه هشت ترم رشته مدیریت دولتی
تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك |لینک خرید فایل|34010626|اِن دابلیو|nwe
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تحقيق روند ثبت اسناد در دفتر املاك آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

بخشی از متن تحقیق:
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاك مجموع قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاك است. گفتار اول : ثبت ثبت به معناي قرار دادن ،‌برقرار كردن و يا پا برجا كردن ،‌نوشتن ، يادداشت كردن و مطلبي را در دفتر نوشتن .از
لحاظ حقوقي ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد يا يك عمل حقوقي يا احوال
شخصيه يا يك حق ( مانند حق اختراع ) و يا هر چيز ديگر ( مانندعلامات )‌
دردفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند، مانند : ثبت املاك و ثبت معاملات غير
منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غيره .
گفتار دوم : اسناد اسناد
به فتح همزه ، جمع مكسر سند است . به معناي چيزي كه به آن اعتماد كنند ،
نوشته‌اي كه وام يا طلب كسي را تعيين كند يامطلبي را ثابت نمايند . سند
درماده‌ي 1284 قانون مدني چنين تعريف شده :« هر نوشته‌اي است كه در مقام
دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .»

فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعريف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاك
2- تاريخچه ثبت
3- سير تاريخي ثبت به طريق جديد در ايران
4-تشكيلات اداري ثبت
5- دفاتر ثبت
6-ترتيب تنظيم دفاتر
7-مراجعه به دفاتر ثبت
8-اصلاحات مامورين ثبت
9- ثبت عمومي و ثبت عادي
10-مقررات ثبت عمومي
11-1- عمليات مقدماتي ثبت
11-2- انتشار آگهي ثبت عمومي
12- آگهي
12- 3 اطلاع دادن به اوقاف
13- 4 انتشار آگهي مقدماتي يا آگهي ماده 10 قانون ثبت
14-5 شماره گذاري املاك و پلاك كوبي
15- الف شماره اصلي
16- املاك از قلم افتاده
17-ب شماره فرعي
18 – پلاك
19-6 تحقيق از مالكين
20-7توزيع اظهار نامه
21-8 نشر آگهي نوبتي يا آگهي ماده 11
22- حقوق اتفاقي
23- املاك قابل ثبت
24-اموالي كه قابل ثبت نيستند
25-دفع يك توهم
26-تغيير طبيعت املاك
27-9-انتشار آگهي ماده 14 يا آگهي تحريري
28- عدم انتشار آگهي اختصاصي
29-لزوم الصاق آگهي اختصاصي
30- يك اشكال بر ماده 14
31- زمان انتشار آگهي تحريري
32-موارد عدم لزوم انتشار آگهي نوبتي و آگهي تحريري
الف- موارد عدم انتشار آگهي نوبتي
ب- موارد عدم انتشار آگهي تحريري
ج- موارد انتشار آگهي الصاقي
33-10- تحرير حدود و تعيين حقوق ارتفاقي
34- صور تماس تحرير حدود
35- تهيه ي نقشه ي ملك مورد تحرير
36- پي كني
37-11- تهيه ي پيش نويس سند مالكيت
38-حقوق ارتفاقي
39-مواردي كه به تعيين وقت براي تعيين صدور و علميلات تحريري احتياج نيست
40- وظايف مالكين
41- كساني كه حق درخواست ثبت دارند ثبت ملك در دفتر املاك و صدرو سند مالكيت ماده ي 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملكت در دفتر املاك
گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاك
گفتار چهارم- 1- دفتر املاك
2- دفتر نماينده املاك
گفتار پنجم: دفتر املاك توقيف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
94-سند مالكيت
95-زمان صدور سند مالكيت
96-كيفيت ثبت ملك در دفتر املاك
97- ثبت انتقالات در دفتر املاك
98 – ثبت قرارداد احداث بناء
99- 1- كسب انتقال ملك به ورثه
99-2- ثبت انتقال ملك به ورثه
100- ثبت ملك به نام حوصي له
101-ثبت موقوفات و املاك مورد ثلث باقي
102- ثبت قنوات
103-ثبت املاك مشاع
104- ثبت حقوق ارتفاقي
105-صدور المثناي سند مالكيت
106 –نحوه ي عمل اداره ي ثبت در مورد املاك موضوع سند المثني
107- صدور سند مالكيت جديد